Юридична фірма “Варламов і партнери” надає юридичні послуги в наступних галузях:

Інтелектуальна власність


Антимонопольне право

 • Консультування з питань  антимонопольного (конкурентного) права
 • Представництво інтересів Клієнта в Антимонопольному комітеті: отримання попередніх рішень/висновків на концентрацію (проведення операцій купівлі пакетів акцій, часток компаній, злиття та поглинання, створення нової компанії кількома вже існуючими), правовий супровід на всіх етапах концентрації
 • Захист інтересів Клієнта в органах Антимонопольного комітету України
 • Представництво інтересів в органах Антимонопольного комітету України при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (антиконкурентні узгоджені дії, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, здійснення концентрацій (узгоджених дій) без відповідного дозволу Антимонопольного комітету України, тощо)
 • Представництво інтересів суб’єктів господарювання в судах у сфері антимонопольного (конкурентного) права

Корпоративне право

Здійснення юридичного аудиту компаній (Legal Due Diligence)

Перевірка відповідності вимогам законодавства:

 • установчих документів компанії
 • рішень органів керування компанією
 • порядку створення компанії й реорганізації (якщо така здійснювалася)
 • порядку державної реєстрації та перереєстрації компанії, порядку внесення змін до установчих документів компанії
 • порядку постановки компанії на облік, у тому числі за місцем перебування відособлених підрозділів, у податковому та інших державних органах
 • співвідношення величини чистих активів компанії стосовно величини статутного (іншого) капіталу; наявності/відсутності в компанії спеціальної правоздатності
 • юридичний аудит договірної роботи
 • юридичний аудит кадрової роботи (трудові відносини)
 • юридичний аудит діяльності окремих підрозділів компанії
 • юридичний аудит зовнішньоекономічної діяльності компанії
 • юридична експертиза судових справ на різних етапах розгляду.
Консультування в сфері корпоративного права

Створення компаній “під ключ”:
 • консультування по порядку формування статутного капіталу
 • підготовка установчих документів та корпоративних документів (меморандуми, договори між акціонерами компанії)
 • здійснення реєстрації компанії, постановлення на облік в органах Державної податкової інспекції, у всіх передбачених законодавством фондах
 • отримання дозволів та виготовлення печаток і штампів; інші необхідні дії для функціонування компанії.
Створення філій, іноземних представництв: створення, державна реєстрація філій, представництв, розробка положень, інших корпоративних та внутрішніх документів; реєстрація іноземних представництв на території України

Ліквідація компаній шляхом:
 • Повного припинення діяльності підприємства за рішенням власників
 • Реорганізації підприємств - злиття, приєднання
 • Банкрутства
 • Ліквідації підприємств шляхом «зміни засновників» із заміною директора і головного бухгалтера.

Трудове право

 • Консультування в сфері трудового права
 • Працевлаштування іноземних громадян (одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні)
 • Консультування з питань оформлення трудових відносин у представництвах іноземних компаній
 • Складання трудових контрактів
 • Складання колективних договорів
 • Представництво інтересів роботодавців та/або працівників у трудових спорах, що розглядаються судами, або іншими органами, уповноваженими розглядати трудові спори
 • Поновлення на роботі
 • Стягнення оплати за час вимушеного прогулу
 • Визнання незаконним наказу про накладання дисциплінарного стягнення
 • Відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків
 • Стягнення заробітної платні, невиплаченої при звільненні працівника

Податкове право

 • Консультації з питань податкового законодавства
 • Правова експертиза актів перевірок податкових органів
 • Консультації з питань оподаткування операцій з інтелектуальною власністю
 • Юридична підтримка у випадках виникнення претензій зі сторони податкових органів як до юридичних, так і до фізичних осіб
 • Представництво інтересів Клієнта у всіх категоріях спорів з органами податкової служби в Україні
 • Супроводження інвестиційних транзакцій в Україну та з України
 • Індивідуальне оподаткування резидентів та нерезидентів
 • Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, розробка найбільш оптимальних для Клієнта схем
 •  

Захист прав споживачів

 • Консультації з питань законодавства щодо захисту прав споживачів.
 • Судовий захист прав Клієнта у сфері захисту прав споживачів (на належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, виробника та інше).
 • Юридична допомога щодо відшкодування збитків, заподіяних дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної продукцією небезпечною для життя і здоров'я, а також неналежним обслуговуванням.
 • Звернення до уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав Клієнта з питань захисту прав споживачів.
 • Представництво та захист інтересів Клієнта в будь-яких уповноважених органах державної влади з питань захисту прав споживачів, правовий супровід на всіх етапах.
 • Юридична підтримка у випадках виникнення претензій до Клієнта з боку будь-яких уповноважених органів державної влади щодо питань захисту прав споживачів.
 • Юридична підтримка у випадках виникнення претензій з боку фізичних та юридичних осіб до Клієнта щодо питань захисту прав споживачів.
 • Юридична підтримка при об'єднанні в громадські організації споживачів.

Митне право

 

Юридична фірма «Варламов і партнери» надає наступні юридичні послуги в галузі митних правовідносин:
 • Консультування в галузі митних правовідносин
 • Юридичний супровід дій Клієнта при митному оформленню ввезення та вивезення товарів
 • Складання зовнішньоекономічних контрактів
 • Розробка схем митного оформлення та митного контролю при різноманітних ситуаціях та митних режимах
 • Підготовка заяв (звернень) до митних органів
 • Оскарження рішень, дій (бездіяльності) митних органів, в т.ч. підготовка, подача та супроводження скарг на постанови та рішення посадових осіб митних органів до вищого митного органу
 • Адміністративне (позасудове) вирішення спорів та конфліктів з митними органами
 • Оскарження ненормативних актів митних органів про залучення організацій до адміністративної відповідальності
 • Оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб митних органів в судовому порядку
 • Супровід виконавчого провадження в рамках митних правовідносин
 • Реєстрація іноземних інвестицій

Міжнародне право

Міжнародне сімейне право:
 • консультації щодо укладання шлюбів між громадянами різних країн та у відповідності до національного законодавства як України, так і інших країн світу, а також міжнародного законодавства
 • підготовка шлюбних контрактів ефективних у використанні у різних юрисдикціях
 • представництво інтересів однієї із сторін подружжя під час розлучення
 • представництво інтересів клієнтів під час судового процесу щодо аліментів
 • визначення місця проживання дітей
 • усиновлення
Міжнародний комерційний арбітраж:
 • представництво інтересів Клієнтів в міжнародному арбітражному суді ГАФТА
 • представництво інтересів Клієнтів в міжнародному арбітражному суді ФОСФА
 • представництво інтересів в інших міжнародних арбітражних судах
 • виконання рішень міжнародних арбітражних судів
Представництво інтересів клієнтів в закордонних судових юрисдикціях:
 • підготовка необхідних юридичних документів
 • безпосередня участь у суді або забезпечення участі адвокатів країни юрисдикції суду
Офшори та оптимізація бізнесу:
 • реєстрація простих (класичних) офшорних компаній
 • реєстрація компаній у юрисдикціях зі сприятливим оподаткуванням (Англія, Швейцарія та інші)
 • подальше супроводження та обслуговування зареєстрованих компаній
 • підготовка юридичних документів та правове супроводження з метою ефективного бізнес-використання зареєстрованих компаній
 • відкриття рахунків в іноземних банках (Західна Європа, Республіка Кіпр)
Європейський суд з прав людини:
 • подання заяв до суду
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб
 • виконання рішень суду
 •  

Представництво інтересів у судах

Одним з основних напрямків діяльності Юридичної фірми “Варламов і партнери” протягом всього часу існування є представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у господарських та адміністративних судах, судах загальної юрисдикції:
 • у спорах, що виникають при укладанні, виконанні та розірванні господарських договорів;
 • у справах, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;
 • у справах про оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень;
 • у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних відносин, в тому числі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації громадян і юридичних осіб;
 • у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із житлових правовідносин;
 • у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із земельних правовідносин;
 • у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із сімейних відносин, в тому числі у справах про розірвання шлюбу, розподіл спільного майна подружжя, усиновлення та ін.;
 • у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових правовідносин, в тому числі у справах про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, справах про переведення на іншу роботу та ін.
 •  

Взаємодія з державними органами

Діяльність будь-якої компанії щільно пов'язана зі взаємодією з різними (в залежності від виду діяльності компанії) державними органами.
 
Юридична фірма “Варламов і партнери” співпрацює з Клієнтами задля урегулювання правових питань з державними органами, зокрема:
 • Державними органами, що контролюють діяльність ЗМІ:
-  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
-  Державний комітет телебачення і радіомовлення України
- Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 • Митними органами
 • Податковими органами
Комплекс послуг, що надаються при урегулюванні правових питань з органами державної влади включає в себе:
 • надання консультацій з приводу спілкування з органами державної влади та місцевого самоврядування
 • надання консультацій  з питань взаємодії з суб’єктами владних повноважень
 • ведення переговорів від імені та в інтересах Клієнтів з органами державної влади та місцевого самоврядування
 • складання запитів та звернень для отримання необхідних документів
 • розробка тактики оскарження правових актів
 • представництво інтересів в адміністративних судах

ТОВ «Юридична фірма «Варламов і Партнери»
Тел/факс: (+380 44) 451 84 18
Email: office@varlamov.com.ua
вул. Воздвиженська, 41, оф. 440, Київ, 01025 Україна